Tech.me

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Poštovani potrošači, obavještavamo Vas da uskladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.list CG 002/14,006/14,043/15,070/17,067/19) kupovina obavljena putem naše internet stranice smatra se Ugovorom zaključenim van poslovnih prostorija, odnosno na daljinu, što podrazumjeva ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovanog sistema prodaje ili pružanja usluge bez istovremenog prisustva trgovca i potrošača na istom mjestu pri čemu se do trenutka zaključenja ugovora i za zaključenje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava komunikacije na daljinu.

Zakon o zaštiti potrošača u slučaju prodaje na daljinu utvrđuje PRAVO kupca da jednostrano raskine ugovor zaključen na daljinu, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac, a koje nije prevoznik.

Da biste mogli da ostvarite pravo na jednostrani raskid ugovora, morate da nas obavijestite o svojoj odluci o jednostranom raskidu ovog Ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom, faksom ili elektronskom poštom u kojoj ćete da navedete svoje ime, prezime, adresu i ako su dostupni, svoj broj telefona, faksa ili adresu elektronske pošte. Kupac je, kao prilog, dužan da ostavi i obrazac o jednostranom raskidu ugovora.

Ako jednom  porudžbenicom Kupac naruči više komada robe koja treba da bude isporučena odvojeno, rok počinje da teče od dana dostavljanja poslednjeg komada robe potrošaču.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete možete preuzeti ovdje.

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na adresu firme: ul. Kralja Nikole 301, 81 000 Podgorica.

Odustajanjem od ugovora,Kupac je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac- izjavu o odustanku od ugovora.

Direktne troškove povraćaja robe snosi Kupac.

Proizvodi koji se vraćaju moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni računi obrazac- izjava o odustanku od ugovora. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Povraćaj plaćenog iznosa možemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad ako ste nas obavijestili prije nego što nam je roba vraćena.

Ako Kupac ostvari pravo na jednostrani raskid ugovora, pruzalac usluga je dužan da kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, na isti način kako je plaćanje bilo izvršeno.

Kupac se obavezuje da vrati proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj, neoštećenoj ambalaži  i nepromenjenoj količini. Vraćanje pojedinačnih djelova kompleta nije dozvoljeno.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja  i funkcionalnosti robe.

 

NAPOMENA

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je bila otpečaćena i korišćena nakon dostavljanja.