Tech.me

Mjere za zaštitu ličnih podataka prilikom obrade

Član 24​​ ​​ 

Rukovalac zbirke ličnih podataka i obrađivač ličnih podataka obavezni su da obezbijede tehničke, kadrovske i organizacione mjere zaštite ličnih podataka, radi zaštite od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja, kao i od zloupotrebe.

Mjere zaštite ličnih podataka iz stava 1 ovog člana moraju odgovarati prirodi i karakteru podataka koji se obrađuju, uzimajući u obzir najviši nivo tehnologije i troškove njihovog sprovođenja.

Ako se obrada ličnih podataka vrši elektronskim putem, rukovalac zbirke ličnih podataka obavezan je da obezbijedi da se u informacionom sistemu automatski evidentiraju korisnici ličnih podataka, podaci koji​​ su obrađivani, pravni osnov za korišćenje podataka, broj predmeta, vrijeme odjave i prijave sa sistema i po potrebi datum do kad podaci o korisniku nijesu dostupni licu čiji su podaci obrađivani.

Rukovalac zbirke ličnih podataka obavezan je da odredi koji​​ zaposleni i kojim ličnim podacima imaju pristup, kao i kategorije podataka koje se mogu dati na korišćenje i pod kojim uslovima.

Rukovalac zbirke ličnih podataka dozvoljava pristup zbirkama ličnih podataka i vodi evidenciju o korisnicima ličnih podataka u​​ skladu sa svojim aktom.

Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Tech se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza;

informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo radnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Tech-a i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

All payments will be effected in Montenegro currency. The charged amount on your credit card account is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations.

Izjava o zaštiti prenosa ličnih podataka

Unos i prenos ličnih podataka

Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSPay sistem za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Unos i prenos ličnih podataka

Unos i prenos ličnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je SSL protokolom  (navesti stepen enkripcije i vrstu SSL-a) koju osigurava SSL sertifikat izdat od  (upisati izdavača sertifikata).

Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korišćenjem sistema WSPay za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.

Logotipi prijema kartica i sigurnosnih programa